Faktury w 2014: nowe zasady wystawiania faktur

wystawianie faktur 2014

Znowelizowana ustawa o VAT, która obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, a która między innymi dotyczy wystawiania faktur, jest prawdziwą rewolucją dla przedsiębiorców. Niektóre regulacje znacząco wpłyną bowiem na wypracowane w firmach nawyki związane z fakturowaniem.

Ustawodawca przenosząc przepisy z rozporządzenia fakturowego do ustawy o VAT i zmieniając je w wielu miejscach, wprowadził nowy model wystawiania i rozliczania faktur. Między innymi mamy nowe terminy wystawiania faktur i inaczej określany moment powstania obowiązku podatkowego. Modyfikacje te wiążą się z wcześniejszymi terminami płatności podatków i późniejszymi terminami ich zwrotu. Ponadto dodane do ustawy o VAT artykuły związane z fakturowaniem, definiują na nowe pojęcie faktury i dookreślają czynności w przypadku faktury do paragonu. Wybrane nowe zasady wystawiania faktur opisujemy poniżej.

Nowe terminy wystawiania faktur

Zasada obowiązująca do końca roku 2013 umożliwiała podatnikom wystawienie faktury najpóźniej 7 dnia, od dnia wykonania usługi lub dostarczenia towaru. Termin ten nieraz skutkował przesunięciem płatności podatku o miesiąc, a nawet o kwartał. Wiązało się to z faktem, że czas powstania obowiązku podatkowego był powiązany z dniem wystawienia faktury.

Od 1 stycznia 2014 roku, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług, na wystawienie faktury jest więcej czas niż 7 dni. Zgodnie z regułą ogólną z dodanego do ustawy o VAT artykułu 106i podatnik ma możliwość wystawienia faktury 30 dni przed dostarczeniem towaru lub przed wykonaniem usługi lub może to zrobić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę albo dostarczono towar. Od tej reguły przewidziano wyjątki, opisane w art. 106i ust. 3, 4 i 5 ustawy o VAT – określono tam szczególne terminy na wystawienie faktury dla wybranych czynności.

Czas powstania obowiązku podatkowego

Z początkiem 2014 roku czas powstania obowiązku podatkowego co do zasady nie jest związany z momentem wystawienia faktury. Fakt posiadania faktury przez nabywcę nie oznacza też, że automatycznie pojawia się możliwość odliczenia podatku VAT.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług, aktualną od 1 stycznia 2014 roku, obowiązek podatkowy powstaje zawsze w chwili wykonania usługi lub dostarczenia towaru. W 2014 roku, jeżeli wystawimy fakturę po zakończeniu miesiąca, nie przeniesie nam obowiązku zapłaty podatku na kolejny okres, ponieważ obowiązek podatkowy pojawia w momencie dokonania czynności.

Nowy model rozliczeń niesie za sobą pewne utrudnienia, do których trzeba się będzie przyzwyczaić. Sprzedawca określa powstanie obowiązku podatkowego w powiązaniu z dniem dostawy towaru lub wykonania usługi, natomiast nabywca musi pilnować spełnienia dwóch warunków. Musi sprawdzić, czy u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej transakcji oraz czy posiada fakturę. Dopiero spełnienie dwóch warunków daje nabywcy możliwość odliczenia VAT.

W praktyce zmiany obejmujące wprowadzone nowe terminy wystawiania faktur oraz na nowo określany czas powstania obowiązku podatkowego, mogą oznaczać, iż sprzedawca będzie odprowadzał VAT do urzędu skarbowego wcześniej, natomiast nabywca odprowadzi czy też odliczy ten VAT w późniejszym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *