Jak wyliczyć obrót na potrzeby zwolnienia podmiotowego w 2015 roku

nowy sposób liczenia obrotu do zwolnienia podmiotowego?

Mimo ograniczeń w zwolnieniach z kas fiskalnych, które wprowadzono z początkiem tego roku, wielu podatników wciąż ma prawo do sprzedaży bez kasy. Mogą oni korzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeśli wykazują niskie obroty. Wysokość limitu obrotu, którego przekroczenie skutkuje koniecznością wprowadzenia urządzenia fiskalnego, również pozostała bez zmian. Zmienił się natomiast sposób wyliczania obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego. Jak go prawidłowo wyliczyć w 2015 roku?   

Przywołajmy ogólną zasadę, która mówi nam, jak wyliczyć obrót do zwolnienia podmiotowego, a która nie uległa modyfikacjom po nowelizacji przepisów w styczniu 2015 roku.

Na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych, podatnik uwzględnia wyłącznie obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Co więc jeśli prowadzi on także sprzedaż na rzecz innych podmiotów gospodarczych? Nie uwzględnia w tym wypadku obrotu z takiej sprzedaży.

Jak wyliczyć obrót na potrzeby zwolnienia podmiotowego? W 2015 roku wyliczymy go inaczej.

I tu warto wspomnieć o ważnej zmianie, która zaszła w przepisach dotyczących wyliczania obrotu do zwolnieni podmiotowego. Otóż od 1 stycznia 2015 roku podatnicy nie muszą już doliczać obrotu z tytułu niektórych czynności. O czynnościach tych czytamy w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), aktualnego w latach 2015-2016.

3 ust. 4:

4. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia.

Co to za czynności, które znajdują się w wymienionych pozycjach załącznika? Są to:

36. Dostawa nieruchomości

49. Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

W praktyce szczegół oznacza, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, który sprzeda osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnikowi ryczałtowemu np. nieruchomość albo środek trwały, nie wlicza obrotu z takiej sprzedaży do całości obrotu liczonego na potrzebę zastosowania zwolnienia.

To bardzo korzystna zmiana dla przedsiębiorców! Dzięki niej podatnicy wykazujący miesięcznie niskie obroty, którzy pod koniec roku podatkowego, sprzedadzą jednorazowo np. nieruchomość osobie fizycznej, nie przekroczą „nagle” limitu zwolnienia i nie stracą przywileju prawa do sprzedaży bez kasy.

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2015 roku – jak wyliczyć limit i limit proporcjonalny?

Oczywiście poza poprawnym ustalić obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego, podatnicy powinni również wiedzieć, jak prawidłowo wyliczyć limit do tego zwolnienia.

Komu w ogóle przysługuje prawo do zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych? Kto zastosuje dla siebie limit proporcjonalny? Jak wyliczyć taki proporcję? Kiedy należy zainstalować kasę fiskalną, jeśli przekroczyliśmy określony limit zwolnienia z kas?

Wszystkiego dowiesz się z artykułu Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 – jak wyliczamy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *