Jakie usługi są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej?

Zwolnienie z konieczności ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej obejmuje między innymi rolników, tłumaczy i przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Kasy fiskalne nie muszą być rejestrowane także przez podmioty specjalizujące się niektórych wąskich sektorach usług. Pozostali przedsiębiorcy muszą liczyć się z tą koniecznością.

Większość firm prowadzących działalność usługową obowiązuje zwolnienie z konieczności rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, jeśli obrót roczny nie przekracza 40 tysięcy złotych i 20 tysięcy po pierwszym roku istnienia przedsiębiorstwa. Istnieje jednak grupa usługodawców, których obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej nie dotyczy, bez względu na wysokość obrotu. Rozporządzenie Ministra Finansów jasno określa, jakie rodzaje usług obejmuje to zwolnienie.

Rolnik bez kasyHodowla zwierząt

Kasy fiskalne nie muszą być rejestrowane, jeśli świadczone usługi obejmują kilka specyficznych grup. Nie dotyczy nas obowiązek posiadania kasy, jeśli zajmujemy się działalnością rolniczą i hodowlą zwierząt. Zwolnienie to obowiązuje także usługi podkuwania koni. Kasy fiskalne muszą natomiast posiadać osoby świadczące usługi weterynaryjne, o ile oczywiście nie są zwolnione z tego obowiązku ze względu na wysokość obrotu. Z zapisu Ministra Finansów jasno wynika, że rolnik sprzedający własne towary nie musi stosować kasy fiskalnej.

Gospodarowanie odpadami

Duża grupa usługodawców zwolnionych z wyżej wspomnianego obowiązku to przedsiębiorcy działający w sektorach zbierania i przetwarzania odpadów oraz rekultywacji. Kasy fiskalne nie muszą być rejestrowane w firmach, które świadczą usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zbierania, obróbki i przemieszczaniem odpadów innych niż niebezpieczne. Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej nie dotyczy firm zbierających, przetwarzających i unieszkodliwiających także odpady niebezpieczne. Wyjątkiem są usługi z zakresu zagospodarowania odpadów promieniotwórczych. Podobne zwolnienia dotyczą przedsiębiorstw zajmujących się rekultywacją i wszelkimi innymi czynnościami związanymi z gospodarką odpadami.

Zwolniony transport

Kolejna duża grupa usługodawców zwolnionych z obowiązku posiadania i ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej to firmy związane z transportem pasażerskim. Zaliczają się do niej przedsiębiorstwa  świadczące usługi związane z transportem metrem, za które pobierane są opłaty wyznaczone przez gminę lub związek komunalny. Jeśli chodzi o pozostały transport – inny niż kolejowy – zwolnione z ewidencjonowania za pomocą kasy są tylko usługi związane z pobieraniem opłat za przewóz miejski. W obu przypadkach transport musi się odbywać w trybie rozkładowym i za opłatą przewidzianą przez gminę lub związek komunalny. Inna grupa w tym zakresie to usługi z zakresu transportu drogowego pasażerskiego, w którym pojazdy napędzane są siłą mięśni ludzkich lub ciągnięte przez zwierzęta.

Co ciekawe, kasy fiskalne nie muszą być rejestrowane także w firmach kurierskich i pocztowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa, które świadczą usługi przygotowywania i dostarczania towarów na zamówienie.

AgroturystykaWąska grupa związana z zakwaterowaniem

Z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej została zwolniona wąska grupa usług z branży hotelarskiej, mianowicie obozowiska dla dzieci. Także usługi krótkotrwałego zakwaterowania nie klasyfikowane, tak zwane „pozostałe” nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy. Zwolnienie to obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy przedsiębiorca może przedstawić faktury na te usługi.

Klimatyzacja, woda i edukacja

Firmy dostarczające paliwa gazowe, energię elektryczną, parę wodną, gorącą wodę i gorące powietrze do układów klimatyzacyjnych również nie muszą ewidencjonować sprzedaży usług kasą rejestrującą. Podobnie w przypadku uzdatniania i dostarczania wody w postaci naturalnej.

Rozporządzenie Ministra Finansów wymienia też szereg podmiotów świadczących specyficzne usługi. W myśl tych zapisów kasy fiskalne nie muszą być używane do ewidencjonowania sprzedaży usług z zakresu telekomunikacji, tłumaczeń i edukacji. Te ostatnie nie dotyczą jednak zajęć sportowych, rekreacyjnych i pozaszkolnych form edukacji sportowej. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy także firm zajmujących się nauką tańca i instruktorów tańca.

Inne niewielkie grupy

Ministerstwo Finansów zwolniło z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy także kilka pojedynczych podmiotów. Nie muszą jej posiadać osoby świadczące usługi sekretarskie oraz wynajmujące nieruchomości własne lub dzierżawione i zarządzające nimi, o ile mogą to świadczenie udokumentować fakturami. Także usługi związane z obsługą rynku nieruchomości muszą być udokumentowane fakturami VAT.

Pozostałe zwolnione sektory to usługi archiwów administracji publicznej pomocnicze ogólne, usługi administracji publicznej i obrony narodowej oraz usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie obowiązuje także usługi świadczone przez notariuszy, muszą oni jednak mieć zakres objęty wpisem do repertorium A i P. Kasy fiskalnej nie musi posiadać też przedsiębiorstwo zajmujące się utrzymaniem porządku w budynkach.

Rozporządzenie Ministra Finansów zdejmuje też obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług za pomocą kasy organizacjom członkowskim oraz organizacjom i zespołom eksterytorialnym.

Kasa obowiązkowa dla większości detalistów

Ta z pozoru długa lista zwolnionych podmiotów w rzeczywistości dotyczy głównie bardzo wąskich grup usługodawców. Wyjątkami pod tym względem są rolnicy, dla których brak obowiązku posiadania kasy jest dużym ułatwieniem prowadzenia działalności, a także przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami. Większość innych firm prowadzących sprzedaż usług i towarów dla klientów detalicznych powinno posiadać urządzenie rejestrujące, na szczęście na jego zakup przewidziane są zwroty kosztów, i to nawet w wysokości 90% ceny kasy.

One comment on “Jakie usługi są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej?

  1. notka jest fajnie napisana i bardzo przydatna. Dzieki za wszystkie informacje. Musze tu czesciej zagladac. blog jest bardzo fajny, polece go znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *