Kary za brak kasy fiskalnej w 2013 roku

brak kasy fiskalnej w 2013, kasa lub drukarka fiskalna 2013, brak urządzenia fiskalnego 2013

Wielu podatników do 1 marca 2013 roku musiało zainstalować kasę fiskalną i rozpocząć sprzedaż z jej użyciem. Firm, które były zobligowanie do zakupienia zarejestrowania kasy w tym terminie, mogło być nawet 150,000! Co jednak w sytuacji, gdy niektórzy nie dopełnili tego obowiązku? Grzywna, zwiększony podatek i brak ulgi na spóźniony zakup urządzenia fiskalnego.

Kto i ile zapłaci za brak kasy fiskalnej?

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 62 §4 Kodeksu karno skarbowego, jeśli przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku rejestracji kasy fiskalnej, organ podatkowy ma prawo obciążyć podatnika dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. Kwota zobowiązania wynosi 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, licząc od rozpoczęcia ewidencji za pomocą urządzenia fiskalnego. Przepis ten nie dotyczy jednak osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych, które podlegają pod kodeks karno skarbowy. Takie osoby, w sytuacji niedopełnienia obowiązku posiadania kasy w terminie, zostaną objęte karą za przestępstwo skarbowe. Wysokość grzywny może wynosić do 180 stawek dziennych.

Osoba fizyczna, która nie zarejestrowała kasy drukarki fiskalnej w terminie, może skorzystać z prawa do tak zwanej instytucji czynnego żalu. Podatnik, który dobrowolnie zgłosi się do urzędu skarbowego ze swoim zaniedbaniem fiskalizacji i wyjaśni jego przyczynę, może uniknąć grzywny za wykroczenie skarbowe. Nie uniknie jednak odpowiedzialności całkowicie  – cały czas może zostać ukarany powiększeniem kwoty podatku o 30%.

Osoby prawne w przypadku zaniedbania obowiązku instalacji urządzenia rejestrującego podlegają zarówno karze grzywny, jak sankcji zwiększenia kwoty podatku. Podatnik, na którego zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe ze względu na niezarejestrowanie kasy fiskalnej w odpowiednim terminie, traci prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony przy zakupie towarów i usług do tej części obrotu, który podlega ewidencjonowaniu na urządzeniu fiskalnym.

Pilnuj limitów i terminów, a unikniesz sankcji  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382) obowiązującym od 1 stycznia 2013 roku, kasę fiskalną musi zainstalować firma, której roczne obroty przekroczyły 20,000 zł. Warto przypomnieć, że przepisy zadziałały wstecz i obowiązek rejestracji urządzenia fiskalnego spoczywał również na tych podatnikach, którzy w roku 2012 korzystali z prawa do zwolnienia, jeśli nie przekroczyli limitu 40,000zł. Oznacza to, że jeśli ich obroty w minionym roku 2012 były wyższe niż 20,000zł, to z dniem 1 stycznia 2013 stracili prawo do zwolnienia i mieli 2 miesiące na zarejestrowanie urządzenia fiskalnego.  Pozostali, którzy w 2012 załapali się na limit zwolnienia i uniknęli zakupu kasy,a także nowi przedsiębiorcy, którzy ruszyli z działalnością po 31 grudnia 2012, jeżeli w dowolnym momencie w roku przekroczą wyznaczony limit, zgodnie z przepisami mają 2 miesiące na rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej, licząc od dnia, w którym utracili prawo do zwolnienia.  Przypomnimy tylko, że nowe rozporządzenie wprowadziło dla świeżych przedsiębiorców zasadę proporcjonalnego naliczania limitów – w proporcji do czasu prowadzenia działalności.   Obowiązek instalowania kasy lub drukarki rejestrującej mają także szkoły nauki jazdy – z dniem 1 stycznia 2013 roku, w związku ze zmianą w przepisach, straciły prawo do zwolnienia przedmiotowego – ze względu na charakter wykonywanej działalności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *