Kasa fiskalna dla lekarza – czy usługi w ramach NFZ trzeba rejestrować?

kasa fiskalna dla lekarza 2015

Kasa fiskalna dla lekarza będzie w 2015 roku obowiązkowa. Wszyscy podatnicy, którzy świadczą usługi w ramach prywatnej praktyki lekarskiej będą musieli ewidencjonować je z użyciem kasy. A co z usługami w ramach NFZ? Czy trzeba będzie rejestrować je na kasie fiskalnej

Każdy lekarz, w tym również stomatolog, który wykonuje usługi medyczne w ramach własnego, prywatnego gabinetu, w 2015 roku obowiązkowo musi mieć kasę fiskalną. Wielu lekarzy świadczy usługi prywatne i jednocześnie usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego mogą pojawić się pytania związane z prawidłową ewidencją wykonywanych czynności: Czy należy rejestrować wszystkie usługi medyczne? Czy również też wykonywane w ramach NFZ?

Odpowiedzi należy szukać w ustawie o VAT. Z art. 111 ust. 1 ustawy wynika, że:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zapis ten pozwala jednoznacznie stwierdzić, że rejestracji na kasie fiskalnej podlegają jedynie te usługi, które wykonywane są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Co w takim razie z usługami w ramach NFZ? Narodowy Fundusz Zdrowia to niewątpliwie podmiot gospodarczy. Zgodnie z treścią ustawy usługi wykonywane w ramach takiego kontraktu nie są objęte obowiązkiem ewidencji na kasie fiskalnej. Lekarz rejestruje tylko te usługi, które wykonuje na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Rozliczenie z pacjentem jest wówczas po jego stronie, w przeciwieństwie do czynności świadczonych w ramach NFZ. Wtedy lekarz rozlicza się z NFZ, a nie bezpośrednio z pacjentami.

Kasa fiskalna dla lekarza będzie w 2015 roku obowiązkowa. Jednocześnie przywołana reguła z ustawy o VAT nie ulegnie w przyszłym roku zmianie. Dlatego każdy lekarz, który będzie chciał prawidłowo prowadzić sprzedaż swoich usług, zarejestruje na kasie tylko prywatne usługi medyczne świadczone bezpośrednio na na rzecz pacjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *