Kasy fiskalne w 2013 roku – podstawowe obowiązki podatników

Kasy 2013 - obowiązki

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 1 stycznia 2013r. przyniosło zmiany związane z obowiązkiem posiadania kas fiskalnych w firmach. Obniżony został limit obrotów, od którego przysługuje zwolnienie z obowiązku zakupu i ewidencji za pomocą urządzenia fiskalnego. Przedsiębiorca, który wykaże się obrotem ze sprzedaży towarów lub usług powyżej 20.000 zł – jest zobligowany do zaopatrzenia się w kasę fiskalną. Niezależnie od tego czy dopiero rozpoczął sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności oraz rolnikom ryczałtowym, czy też prowadzi ją kolejny rok. Dla tych, którzy „nie załapali się” na limit zwolnienia – krótka lista obowiązków, które dotyczą każdego posiadacza urządzenia fiskalnego.

Podatnik, który zakupił kasę fiskalną i rozpoczął sprzedaż z jej użyciem, musi od tego momentu pamiętać o kilku istotnych kwestiach w czterech zasadniczych sferach: ewidencji sprzedaży i obsługi klienta, dokumentów kasowych, kontroli skarbowej oraz przeglądów technicznych.

Ewidencja sprzedaży i prawidłowa obsługa klienta wiąże się z  rejestrowaniem z zastosowaniem kasy fiskalnej każdej wykonanej transakcji. Potwierdzeniem tego jest wydrukowany paragon fiskalny, który należy wręczyć klientowi. Konsument otrzymuje oryginał, kopia paragonu zostaje u podatnika. Na koniec dnia sprzedaży podatnik musi wygenerować z kasy fiskalnej raport dobowy, a pod koniec miesiąca – fiskalny raport miesięczny. Dokumenty kasowe należy przechowywać w odpowiednich warunkach. Istotne są terminy ich przedawnienia – w 2013 roku pojawiła się w tym zakresie pewna zmiana: Kopie paragonów fiskalnych należy trzymać przez okres pięciu lat (licząc od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane), a nie dwóch, jak wcześniej obowiązywały przepisy. Raporty również przechowywać należy pięć lat (licząc od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone). Urządzenie fiskalne musi być regularnie poddane przeglądom technicznym. Regularnie, czyli przynajmniej raz na 2 lata – uprawniony pracownik serwisu musi dokonać przeglądu kasy fiskalnej, co potwierdza odpowiedni wpis w książce serwisowej kasy. Książka kasy znajduje się w miejscu instalacji urządzenia fiskalnego – przez cały czas jego użytkowania. Urząd Skarbowy może zaplanować kontrolę i sprawdzić prawidłowość ewidencji sprzedaży z zastosowaniem naszego urządzenia fiskalnego. Należy wtedy kasę rejestrującą na żądanie pracownika skarbowego udostępnić. Kontroler sprawdzi stan techniczny kasy, nienaruszalność plomb, numery urządzenia (np. ewidencyjny – na trwale zapisany w widocznym miejscu na obudowie), raporty, czy też zaprogramowanie kasy (nagłówka, nazw i przypisanej stawki podatku od towarów i usług).

Tendencja w rozporządzeniach Ministerstwa Finansów, skutkuje sytuacją, gdy coraz więcej podatników ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Warto zorientować się czy i nas, jako przedsiębiorców on nie dotyczy i być może „przymierzyć się” do zakupu własnego urządzenia rejestrującego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *