Kilkadziesiąt tysięcy podatników kupi kasy fiskalne

Kolejka po kasy fiskalne

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów ma na celu zminimalizowanie ilości przypadków, w których podatnicy ukrywają swoje rzeczywiste obroty. Kasy fiskalne w większej ilości punktów sprzedaży chronią też interes podatkowy konsumenta i ułatwiają kontrolę podatkową. Szacuje się, że na początku 2013 roku kasy fiskalne będzie musiało kupić od kilkudziesięciu tysięcy do stu kilkudziesięciu tysięcy podatników.

Od 1 stycznia 2013 roku Ministerstwo Finansów planuje zrównanie limitu obrotu z działalności, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, do 20 tys. zł. Przedsiębiorcę, który dopiero rozpoczął działalność, będzie obowiązywał taki sam próg jak podatnika kontynuującego działalność. Szacuje się, że ta regulacja skłoni od kilkudziesięciu tysięcy do stu kilkudziesięciu tysięcy podmiotów do zakupu kas rejestrujących.

Nowe rozporządzenie

Do tej pory korzystanie ze zwolnień z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej reguluje rozporządzenie ministra finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Nowe rozporządzenie ma wejść w życie już 1 stycznia 2013 roku. To kolejny krok do celu, którym jest zobowiązanie wszystkich podatników sprzedających towary lub usługi osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym do ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia kasy fiskalne będą musiały też nabyć szkoły jazdy.

Paragon chroni interes konsumenta

W opinii podsekretarza stanu Jacka Dominika kasy fiskalne w większej ilości przedsiębiorstw wpłyną na zmniejszenie ukrywania rzeczywistych obrotów przez podatników. Oprócz korzyści o wymiernym charakterze, jakimi będą niewątpliwie większe wpływy do skarbu państwa, nowa regulacja wpływanie na zwiększenie rzetelności w prowadzeniu przez podatników ewidencji dla celów podatku od towarów i usług. Ułatwiona też zostanie kontrola podatkowa. Ale to nie wszystko. Rozporządzenie ma na celu także ochronę interesów ekonomicznych konsumenta. Należy pamiętać, że paragon, jako najprostszy dokument sprzedażowy, pozwala kupującym dochodzić swoich roszczeń w zakresie zwrotu lub ewentualnych reklamacji. Konsument ma kontrolę nad prawidłowością przebiegu transakcji, może sprawdzić wartość sprzedaży, kwotę podatku, nazwę podatnika itd. Za jakiś czas kasy fiskalne będą musiały być rejestrowane w każdym punkcie sprzedaży. Każdy klient będący osobą fizyczną będzie mógł wtedy otrzymać paragon w każdym punkcie sprzedaży.

Coraz więcej kas fiskalnych

Ministerstwo Finansów nie jest w stanie określić, jak duża ilość podmiotów obecnie zaniża wysokość swoich obrotów. Pewne jest jednak, że wprowadzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych przez kolejnych podatników wpłynie na zmniejszenie strat skarbu państwa, które wynikają z podawania takich nieprawdziwych zeznań. Art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) reguluje kwestię stosowania kas fiskalnych. Ust. 8 tego artykułu mówi wyraźnie, że minister finansów może wprowadzić zwolnienia od tego obowiązku dla niektórych grup podatników lub niektórych usług tylko na czas określony. Wynika z tego, że z roku na rok kasy fiskalne będą musiały być zakupione przez coraz większą liczbę podatników, aż dojdzie do sytuacji, gdy każde otwarcie działalności sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych będzie skutkowało zakupem kasy rejestrującej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *