Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 – jak wyliczamy?

Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015

Od ponad dwóch tygodni dziesiątki tysięcy podatników korzystają z nowo zakupionych kas fiskalnych w swoich firmach. Chociaż pierwsza fala zakupów jest już za nami – wciąż wielu przedsiębiorców musi się liczyć z koniecznością stosowania urządzeń fiskalnych. Kiedy? Na przykład wtedy, gdy zostanie przekroczony limit do zwolnienia podmiotowego.

Do 1 marca 2015 roku spora grupa usługodawców musiała wprowadzić kasy fiskalne w swoich działalnościach.  Obowiązek ten dotyczył między innymi: fryzjerów, lekarzy, mechaników samochodowych, doradców podatkowych czy właścicieli lokali gastronomicznych. Czy to już koniec zakupów kas fiskalnych w 2015 i 2016 roku? Chociaż pierwsza duża fala jest już zdecydowanie za nami, z pewnością jeszcze wielu podatników będzie musiało wprowadzić kasy fiskalne do sprzedaży. Każdy podatnik, który rozpocznie w trakcie roku podatkowego działalność usługową i będzie wykonywał chociaż jedną z nowo dodanych czynności wymienionych w katalogu wyłączeń ze zwolnień musi stosować kasę fiskalną. Ale nie tylko.

Kasa fiskalna w 2015 i 2016 roku jest obowiązkowa dla każdego podatnika, który przekroczy limit obrotu do zwolnienia podmiotowego.

Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 – co się zmieniło?

Większości podatników, którzy w 2015 zachowali prawo do zwolnienia z kas fiskalnych,  dotyczy właśnie zwolnienia podmiotowe. Przysługuje ono ze względu na wysokość obrotów podatnika osiąganych ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Zwolnienie podmiotowe przysługiwało już części podatników w latach 2013 i 2014. Z nowym rokiem nie zostało ono zlikwidowane, nie zmieniła się również wysokość limitu, którego przekroczenie skutkuje koniecznością stosowania kasy fiskalnej.

Wynika to wyraźnie z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), aktualnego od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

A jak ma się rzecz z wyliczeniem limitu do zwolnienia podmiotowego oraz limitu proporcjonalnego? Kwestie te również pozostały bez zmian. Nowością, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku jest natomiast inny sposób wyliczania obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego. To zdecydowanie lepszy sposób w porównaniu do lat poprzednich.

Jak liczymy limit do zwolnienia podmiotowego w 2015

Kto może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w latach 2015 i 2016? Podatnik, którego obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20.000 zł netto. Wyraźnie wynika to z § 3 ust. 1 pkt 1 aktualnego rozporządzenia w sprawie zwolnień:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: 1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Podatnik może korzystać z opisywanego zwolnienia z kasy fiskalnej do momentu przekroczenia limitu obrotu. Gdy obrót firmy przekroczy 20.000 zł, należy obowiązkowo rozpocząć ewidencję z zastosowaniem urządzenia fiskalnego. Na wprowadzenie kasy fiskalnej taki podatnik ma 2 miesiące liczone od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit.

Jak liczymy limit proporcjonalny w 2015?

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2015 i 2016 roku podatnik, który dopiero rozpoczyna sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku podatkowego, wylicza limit proporcjonalny. Przedsiębiorca ten ustala wartość limitu indywidualnie – w proporcji do czasu prowadzenia działalności.

Kogo dotyczy limit proporcjonalny czytamy w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: (…) 2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Jak liczymy limit proporcjonalny? Nie jest to wyjątkowo trudne. Stosujemy prosty schemat:

20.000 zł / 365 x Liczba dni

Przy czym liczba dni, którą należy wziąć pod uwagę, to okres od pierwszego dnia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do końca roku kalendarzowego.

Ile czasu na zainstalowanie kasy fiskalnej, ma podatnik w przypadku przekroczenia limitu proporcjonalnego? Zgodnie z § 5 ust. 2 przedsiębiorca taki musi wprowadzić kasę fiskalną do sprzedaży w ciągu 2 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit – a więc podobnie, jak w przypadku pełnego limitu zwolnienia 20,000 zł.

Przekroczyłeś limit do zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych? Koniecznie zainstaluj kasę w terminie!

Przedsiębiorca, który przekroczył limit do zwolnienia podmiotowego i utracił prawo do sprzedaży bez kasy, powinien koniecznie pilnować obowiązkowego terminu wprowadzenia urządzenia fiskalnego! Dlaczego to takie ważne? Niezainstalowanie kasy fiskalnej w określonym przepisami czasie grozi konsekwencjami finansowymi oraz utratą cennych przywilejów. Już jednodniowe spóźnienie skutkuje utratą prawa do ulgi na zakup kasy w wysokości 700 zł za każde zgłoszone urządzenie rejestrujące!

Wiesz już jak wyliczyć limit do zwolnienia podmiotowego? Świetnie, sprawdź w takim razie, jak wyliczyć obrót na potrzeby zastosowania tego zwolnienia. Od 1 stycznia 2015 roku zaszły w tej sprawie istotne zmiany! Na szczęście są to zmiany korzystne dla podatników.

Chcesz wiedzieć teraz, jak prawidłowo wyliczyć obrót do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku? Przeczytaj artykuł Jak wyliczyć obrót na potrzeby zwolnienia podmiotowego w 2015 roku .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *