Nowe stawki VAT od 2013 roku

stawki VAT 2013

Zmiany stawek VAT obejmą tylko niektóre towary, takie jak kawa i herbata, wełna szarpana, wyroby sztuki ludowej czy niejadalne surowe odpady zwierzęce. W grupie usług, które od nowego roku objęte zostaną stawką 23%, znalazły się między innymi usługi projekcji filmów. Warto, by użytkownicy kas fiskalnych już dziś zapoznali się z tymi zmianami, aby zdążyli na czas przeprogramować swoje urządzenia rejestrujące.

Po raz kolejny ustawodawca zdecydował się na podniesienie stawek VAT z 8% na 23% na niektóre towary i usługi. Celem tej zmiany jest pełniejsze dostosowanie przepisów do postanowień dyrektywy 2006/112/WE w zakresie możliwości stosowania obniżonych stawek. Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej powinni już wcześniej zapoznać się z tymi zmianami, aby na czas zmienić stawki zapisane w pamięci urządzenia rejestrującego. Wprawdzie podwyższone stawki będą dotyczyły tylko czterech grup towarów i usług, jednak warto je znać, nawet jeśli dana sprzedaż bezpośrednio nas nie dotyczy.

Kawa i herbata po 23%

Ustawodawca postanowił raz na zawsze rozstrzygnąć kwestię opodatkowania napojów otrzymywanych z udziałem naparu z kawy i herbaty. Od 1 stycznia 2013 roku stawka na te towary będzie wynosiła 23%. Wyższy podatek dotyczy także samego naparu. Na ustalone opodatkowanie nie będzie miał wpływu procent udziału naparu w samym napoju. Nawet jeśli napar z kawy lub herbaty stanowi 0,1%, napój taki obowiązuje stawka podstawowa 23%. Zmiana dotyczy poz. 52 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Żołądki drobiowe wciąż 5%

Wyższa stawka VAT obejmie także wełnę szarpaną oraz surowe odpady zwierzęce, niejadalne dla człowieka. Produkty te również będą miały stawkę 23%. Wyjątkiem od tego zapisu są jelita, pęcherze i żołądki, ze względu na wykorzystywanie tych produktów w branży spożywczej. Ustawodawca uzasadnia swoją decyzję wykorzystywaniem jelit i pęcherzy do produkcji kiełbas, salcesonów i innych wyrobów jadalnych, a żołądków jako często spożywany w polskich rodzinach produkt spożywczy. Dla tych towarów (PKWiU 10.11.60.0) w dalszym ciągu obowiązywać będzie stawka VAT 5%. Zmiany te zapisano w poz. 24 załącznika nr 3 wspomnianej ustawy.

Sztuka ludowa w górę

Nowelizację odczują w znacznym stopniu twórcy sztuki ludowej. Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie wyroby sztuki ludowej obowiązywać będzie stawka podstawowa. Ustawodawca przewidział zmianę podatku pozycji od 108 do 128 z załącznika nr 3 do ustawy o VAT – z 8% na 23%. Twórcy, którzy w celu ewidencjonowania sprzedaży wykorzystują kasy rejestrujące, będą musieli przeprogramować swoje stawki na wyższe.

Projekcja filmu na 23%

Ostatnia, lecz chyba najszersza grupa, która zostanie objęta podwyższoną stawką podatku, to usługi radiowe i telewizyjne. W załączniku nr 3 do ustawy o VAT zajmują one pozycje od 164 do 168 i są to: usługi związane z projekcją filmów  (PKWiU ex 59.14.10.0); usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy (PKWiU ex 60); usługi związane z produkcją programów radiofonicznych  (PKWiU ex 59.20.2); usługi w zakresie produkcji programów telewizyjnych (PKWiU ex 59.11.1), a także usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo (PKWiU ex 59.20.1).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *