Od kwietnia 2013 przegląd techniczny kasy fiskalnej na nowych zasadach

przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych w 2013

Nowe regulacje Ministerstwa Finansów, obowiązujące od 1 kwietnia 2013 roku, wprowadziły ważne modyfikacje dotyczące obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych urządzeń rejestrujących sprzedaż. Oczywiście dalej wykonywanie przeglądów jest ważną powinnością właścicieli kas fiskalnych, jednakże resort finansów postanowił wprowadzić pewne ułatwienia, ale też dodatkowy obowiązek.

Przegląd nie rzadziej, lecz częściej

Od 1 kwietnia 2013 roku zmianie uległ paragraf określający częstotliwość dokonywania obowiązkowych kontroli technicznych. Dotychczasowe brzmienie tego zapisu stanowiące, że przedsiębiorca musi zgłosić kasę lub drukarkę fiskalną do przeglądu „co 24 miesiące” zastąpiono sformułowaniem „nie rzadziej niż co 2 lata” (§ 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363). Praktycznie dla podatnika oznacza to, że może on zgłosić swoje urządzenie fiskalne do przeglądu technicznego częściej niż dokładnie co 24 miesiące, jeśli tylko okaże się to w jego sytuacji dogodniejsze. Dzięki temu ułatwieniu posiadacze kas lub drukarek rejestrujących nie muszą obawiać się, że wskutek nieprzewidzianych okoliczności opóźnią się z wykonaniem okresowego przeglądu technicznego.

I jeszcze jedna istotna kwestia, która nie uległa zmianie: Tak, jak dotychczas przedsiębiorcy świadczący usługi przewozu osób i ich bagaży taksówkami, wyliczają datę przeglądu technicznego na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagane dokumenty

Jak wspomnieliśmy, w nowym rozporządzeniu Ministerstwa nie obyło się bez dodatkowego obowiązku. Od 1 kwietnia 2013 roku każdy operator kasy fiskalnej po wykonanym przeglądzie musi dołączyć do książki kasy kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie tej czynności serwisowej. § 34 ust. 2 aktualnego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wskazuje, że takim dokumentem jest przede wszystkim faktura wystawiona przez pracownika serwisu urządzeń fiskalnych.

Jakie jeszcze zmiany wprowadzono wraz z nowym rozporządzeniem Ministerstwa w sprawie kas?

5 dni na realizację zgłoszenia przeglądu

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku serwisy fiskalne są zobligowane przepisem nowego dokumentu do realizowania zgłoszenia na przegląd techniczny w terminie 5 dni od momentu otrzymania go od podatnika. Przepis ten znajduje się w § 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas. Jest to dosyć korzystna modyfikacja, szczególnie dla użytkownika urządzenia fiskalnego, który dokładnie wie, w jakim najpóźniejszym terminie musi zgłosić kasę lub drukarkę rejestrującą do serwisu, aby przegląd wykonany był na czas. Ponadto nowe regulacje pozwalają uniknąć sporów związanych z kwestią ewentualnego spóźnienia z przeglądem – do końca marca 2013 roku, w takim przypadku, trzeba było rozstrzygać, czy spóźnienie nastąpiło z winy przedsiębiorcy, czy też serwisu fiskalnego.

A co w przypadku kradzieży kasy?

Jak, zgodnie z bieżącym rozporządzeniem Ministra, wygląda sprawa przeglądu technicznego po kradzieży kasy? Otóż podatnik zobowiązany jest zgłosić swoją kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną do przeglądu w przypadku, gdy urządzenie skradziono, a następnie zostało odzyskane. Wynika to z § 17 ust. 2 pkt 2 ww. Rozporządzenia – operator kasy nie może rozpocząć ponownie rejestrowania na niej obrotów, dopóki nie przejdzie ona kontroli technicznej. Ponowną sprzedaż i jej ewidencję można zacząć nie wcześniej niż kolejnego dnia po wykonanym przeglądzie technicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *