Poczęstunek dla pracowników lub kontrahentów a podatek VAT

poczęstunek w firmie a podatek VAT

Przedsiębiorca częstuje pracowników lub kontrahentów kawą lub herbatą oraz drobnymi ciasteczkami podczas spotkań wewnętrznych, szkoleń, posiedzeń zarządu, wcześniej zakupionymi na taką okoliczność produktami, przekazanymi do sekretariatu. Czy musi płacić podatek VAT od wykorzystanych do tego typu poczęstunków artykułów spożywczych?

Zasada stanowi, że nieodpłatne przekazanie towarów (a zaliczają się do tego także artykuły spożywcze) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli podatnikowi przekazującemu towar w momencie jego zakupu, przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku. Ustawa o VAT wskazuje również, że podlega opodatkowaniu przekazanie przez podatnika towarów, które należą do jego firmy, jeśli przekazanie wiązało się z celami osobistymi m.in.: podatnika, jego pracowników (także byłych pracowników), wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników.

Generalnie o tym czy przekazanie towarów podlega opodatkowaniu czy też można te towary „wrzucić w koszty” i nie płacić podatku wiąże się z faktem, czy ich przekazanie ma związek z funkcjonowaniem firmy jako całości i wpływa pośrednio na przychody firmy.      

Jeżeli  więc przekazanie artykułów spożywczych:

– nie ma związku z efektywnością wykonywanej pracy, potrzebami prowadzonej działalności,

– nie ma również miejsca w trakcie pełnienia obowiązków służbowych,

– pracownik ma możliwość zabrania produktów „do domu”

to taki stan rzeczy uznaje się za zaspokojenie celów osobistych pracowników. Wydatek związany z  nabyciem tak przekazanych artykułów spożywczych jednoznacznie nie jest kosztem uzyskania przychodów i podlega opodatkowaniu.

Jeśli jednak przedsiębiorca może wykazać i udowodnić związek przyczynowo – skutkowy przekazania towarów oraz działalności firmy i osiąganych przez nią przychodów, to zakup artykułów spożywczych na rzecz pracowników można uznać za koszt uzyskania przychodów. Przekazanie produktów nie ma związku z osobistymi celami obdarowanego (przedsiębiorcy, pracownika, byłego pracownika, kontrahenta itp.), nie trzeba więc płacić podatku za te artykuły.

Reasumując: Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem napojów (kawy, herbaty, soków, mleka), drobnych artykułów spożywczych (ciastek, słodyczy, owoców), a nawet żywności w postaci kanapek czy przekąsek (dostarczanych przez firmę cateringową) przekazywanych pracownikom nieodpłatnie w godzinach ich pracy i w trakcie narad, szkoleń, spotkań wewnętrznych czy konferencji. Może również przekazać je do sekretariatu w celu późniejszego zapewnienia poczęstunku gościom czy kontrahentom. Ponieważ zakup tych artykułów spożywczych dokonywany jest w związku z prowadzoną działalnością, służy jej prawidłowemu funkcjonowaniu oraz pośrednio wykonywaniu czynności opodatkowanych,  nie będzie więc podlegał opodatkowaniu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *