Limit na zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej spadnie do 20 tysięcy

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie od 1 stycznia 2013 roku rozporządzenia, które obniża wysokość limitu z 40 na 20 tysięcy złotych obrotu. Każdy, kto przekroczy ten limit, będzie musiał rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą urządzenia rejestrującego. Kasy fiskalne w dalszym ciągu nie będą musiały być rejestrowane przez rolników i inne grupy przedsiębiorców zwolnionych z tytułu prowadzonej działalności.

Do tej pory kasy fiskalne musiały być rejestrowane w przedsiębiorstwach, których obroty sprzedaży dla klientów nie prowadzących działalności gospodarczej nie przekraczały 40 tysięcy dla kontynuujących działalność i 20 tysięcy dla nowych przedsiębiorców. Ten stan rzeczy ma się zmienić z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Czytaj dalej Limit na zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej spadnie do 20 tysięcy