Nowe stawki VAT od 2013 roku

stawki VAT 2013

Zmiany stawek VAT obejmą tylko niektóre towary, takie jak kawa i herbata, wełna szarpana, wyroby sztuki ludowej czy niejadalne surowe odpady zwierzęce. W grupie usług, które od nowego roku objęte zostaną stawką 23%, znalazły się między innymi usługi projekcji filmów. Warto, by użytkownicy kas fiskalnych już dziś zapoznali się z tymi zmianami, aby zdążyli na czas przeprogramować swoje urządzenia rejestrujące.

Po raz kolejny ustawodawca zdecydował się na podniesienie stawek VAT z 8% na 23% na niektóre towary i usługi. Celem tej zmiany jest pełniejsze dostosowanie przepisów do postanowień dyrektywy 2006/112/WE w zakresie możliwości stosowania obniżonych stawek. Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej powinni już wcześniej zapoznać się z tymi zmianami, aby na czas zmienić stawki zapisane w pamięci urządzenia rejestrującego. Wprawdzie podwyższone stawki będą dotyczyły tylko czterech grup towarów i usług, jednak warto je znać, nawet jeśli dana sprzedaż bezpośrednio nas nie dotyczy.

Czytaj dalej Nowe stawki VAT od 2013 roku